ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.ประจำวันที่ ๒ ก.พ.๖๐  [รายละเอียด..]
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.ประจำวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐  [รายละเอียด..]
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.ประจำวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙  [รายละเอียด..]
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.ประจำวันที่ ๑ ก.ย.๕๙  [รายละเอียด..]
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.ประจำวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙  [รายละเอียด..] 
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.ประจำวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙  [รายละเอียด..] 
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.ประจำเดือน ก.ค.๕๙  [รายละเอียด..] 
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.ประจำเดือน มิ.ย.๕๙  [รายละเอียด..] 
  ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ชอ. ปีงบประมาณ 60  [รายละเอียด..] 
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ [รายละเอียด..] 
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ.วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ [รายละเอียด..]  
 ขอแจ้งกำหนดการสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ ผวก.กวก.ชอ. วันที่ ๑๘-๑๙ เม.ย ๕๙ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ สังกัด รร.จอ.ยศ.ทอ. [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ สังกัด บน.๒๑ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ สังกัด บน.๕๖ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ สังกัด บน.๔๑ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ สังกัด บน.๒๓ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ สังกัด บน.๒ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ สังกัด บน.๗ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ สังกัด ๔ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ 30 มี.ค.๕๙ สังกัด บน.๔๖ [รายละเอียด..] 

 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐

มี.ค.๕๙ สังกัด บน.๖ [รายละเอียด..] 

 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ สังกัด ชอ. [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ บน.๔ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ บน.๔๖ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ บน.๕๖ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร สังกัด บน.๑ และ ผซย.๓ กซย.ชอ.[รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร สังกัด บน.๔๑ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร สังกัด กซอ.๑ ชอ.[รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร สังกัด กซอ.๒ ชอ.[รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ บน.๒๓ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ บน.๒๑ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ บน.๗ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ณ บน.๕[รายละเอียด..] 
 ใบวิทยุ ด้วย สน.กฝน.ชอ.จะดำเนินการทดสอบความรู้ของผู้ฝึกงานในหน้าที่ เหล่า ชอ. ประจำปี 59 เพื่อใช้ประกอบการฝึกงานในหน้าที่ [รายละเอียด..] 
 ประกาศผลคะแนนสอบ Pre-Test Ojt สายวิทยาการช่างอากาศ ประจำปี 59 [รายละเอียด..] 
  ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร สังกัด รร.การบิน [รายละเอียด..]   
 ประกาศผลคะแนนผู้เข้าสอบใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร สังกัด บน.๖ [รายละเอียด..]